Kazuhiro Hai

My certificates


  • Digital Workshops

  • AdWords Basic

  • AdWords Search Advertising

  • AdWords Display Advertising

  • GAIQ
Công việc hiện tại của bạn là gì?
Tôi đang đảm nhiệm công việc phân tích internet Ads và site Ads. Ngoài ra, tôi cũng tham gia đề xuất giải pháp lựa chọn website, công cụ phân tích website..v..v.. Tìm hiểu về công cụ quảng cáo internet và website tôi phát hiện được số lượng công cụ vô cùng nhiều, trong đó tôi lựa chọn những sản phẩm tốt và phù hợp với mục đích sử dụng của từng website, khách hàng và giới thiệu.
Nếu dùng một câu để miêu tả về INFACT ?
"Luôn welcome tinh thần thử thách điều mới" là điểm khác biệt tại INFACT, chỉ cần bạn tiên phong trong ý tưởng mới công ty luôn tạo cơ hôi và điều kiện để thực hiện.
Sự khác biệt trong cách làm việc của người Nhật và người Việt là gì ?
Cuối năm 2017 tôi có cơ hội sang Việt Nam công tác, bản thân tôi thấy về cơ bản cách làm việc của người Việt và người Nhật khá giống nhau. Sự khác biệt lớn mà tôi cảm nhận: Người Việt làm việc đúng theo giờ hành chúng, sáng tới làm, chiều về và hoàn toàn không làm thêm giờ. Ngoài ra, trong giờ nghỉ trưa thường ăn hoa quả 😀 Riêng điểm không làm thêm giờ thì người Nhật cần học hỏi! Công ty INFACT chúng tôi có chi nhánh tại Hà Nội, Kyoto, Cebu..., những bạn nào muốn làm việc trong môi trường quốc tế hãy cùng join nhé!