Tầm nhìn & sứ mệnh

VISION/MISSION

Triết lý kinh doanh của công ty INFACT

Chúng tôi chia sẻ sự “giàu có” về vật chất và tinh thần
với mọi người xung quanh mình!

Sharing abundance
in fact and mind
with all people
we come into
contact with.

Chúng tôi liên tục tạo ra những giá trị mới.
Xây dựng một công ty nhanh nhạy với sự phát triển công nghệ,
Cùng nhau chia sẻ những giá trị tinh thần và vật chất.
Từ đó truyền lại lối tư duy tích cực này này tới các thế hệ sau.
Sứ mệnh của chúng tôi là:
Thông qua các sản phẩm, dịch vụ, nỗ lực để công ty khách hàng,
đối tác của họ có thể phát triển “vượt bậc” hơn nữa!

VISION

"TƯƠNG LAI CỦA CHÚNG TA"

MISSION

"SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI"

Infact Co., Ltd. (株式会社インファクト) là từ ghép của từ cụm tiếng Anh INTELLIGENCE FACTORY. Tên công ty mang ý nghĩa:
INTELLIGENCE = “luôn khát khao trưởng thành, phát triển, mở rộng thị trường trong, ngoài nước Nhật Bản; xây dựng công ty tốt đẹp hơn”
FACTORY = “Lấy việc sáng tạo làm gốc, tận dụng những kinh nghiệm về marketing và thành tích thực tế để tạo ra các sản phẩm/dịch vụ hữu ích hỗ trợ các công ty khách hàng thu hút nhiều khách hàng, mở rộng business.”
Ngoài ra, chúng tôi đóng góp cho sự phát triển của xã hội bằng việc cung cấp dịch vụ đa dạng từ BtoB đến BtoC, đào tạo thế hệ giám đốc tương lai cho các chi nhánh công ty trong INFACT group và training cho nhân viên kiến thức về marketing, consult…