Kato Taku

My certificates


  • Digital workshop
Công việc hiện tại của bạn là gì?
Tôi làm Sales và Director.
Trong công việc bạn coi trọng nhất 3 điều gì?
Trong công việc tôi coi trọng nhất 3 điều: PHÁT TRIỂN BẢN THÂN: Đây là yếu tố tôi đặt lên hàng đầu. CÔNG VIỆC CÓ TÍNH THỬ THÁCH: Hiện nay tôi đang làm công việc director đang nhiều hơn so với công việc sales nhưng trong thời gian tới tôi muốn tập trung làm công việc sales nhiều hơn! NIỀM VUI TRONG CÔNG VIỆC: Tôi muốn làm việc trong tâm trạng vui vẻ, hứng khởi!
Bạn thấy công việc của mình thú vị ở điểm nào?
Mặc dù tôi làm 2 công việc sales và director cùng lúc nhưng điều thú vị nhất là khi tiếp nhận dược một đơn hàng mới 🙂 (Rất hạnh phúc). Còn với công việc director, mỗi lần giao nộp sản phẩm và khách hàng có thêm nhiều contact mới từ người dùng là lúc tôi cảm thấy mình đã đạt được thành tựu, đã tiến bộ hơn.
Bạn muốn nhắn gì tới những ứng viên có nguyện vọng ứng tuyển vào INFACT?
Tuỳ theo mong muốn của mình bạn có thể ứng tuyển nhiều vị trí khác nhau như: director, designer, developer ..v...v.. Ngoài ra, trong công ty cũng có nhân viên người Việt Nam nên bạn cũng sẽ học hỏi được nhiều điều khi cùng làm việc với người nước ngoài 😉