LỜI CHÀO TỪ GIÁM ĐỐC

MESSEAGE FROM CEO

Đem lại nụ cười tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bằng các giải pháp giúp tăng doanh số

Link

INFACT members nhạy bén với công nghệ, tận dung triệt để SNS, yêu thích sự sáng tạo!

Chế độ phúc lợi

WELFARE

Công ty và nhân viên cùng nhau phát triển và trưởng thành!

社内制度

Một ngày tại INFACT

WORKFLOW

Giới thiệu flow một ngày làm việc của INFACT members

メンバーの1日